ความเชื่อที่ผิดฟีโรโมน “ไม่ใช่ยาเสน่ห์”

สวัสดีครับทุกท่านมาถึงตอนนี้ผมเองเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้ถึงเรื่องราวของฟีโรโมนและน้ำหอมฟีโรโมนกันดีในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าน้ำหอมฟีโรโมนนั้นมันคืออะไรและมีส่วนช่วยในเรื่องอะไรดังนั้นในวันนี้เราจะมาพุดกันต่อครับกับเจ้าน้ำฟีโรโมนกับความเชื่อที่ผิดๆ ที่หลายคนคิดว่าเจ้าน้ำหอมฟีโรโมนั้นมันสามารถทำได้นั่นก็คือเรื่องที่ว่าน้ำหอมฟีโรโมนนั้นเปรียบเสมือนยาเสน่ห์น้ำมันพราย เมื่อใช้แล้วเป็นอันได้คนที่เราต้องการทุกคน! จริงอยู่ครับที่ว่าคุณสมบัติของสารฟีโรโมนนั้นคือช่วยดึงดูดเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามให้มาสนใจหรือมาชอบเราแต่นั่นก็ไมได้หมายความว่ามันจะสมหวังหรือสำเร้จทุกรายไปนะครับเพราะในร่างหกายมนุษย์บางคนจะมีสารต่อต้านอยู่ซึ่งถ้าหากปริมาณฟีโรโมนที่ดี้รับนั้นมีประมาณน้อยหรือไม่ถูก ไม่เคมีกันก็ไม่สามารถที่จะได้ผลดังนั้นเขาจึงมีการทำน้ำหอมฟีโรโมนออกมามากมายหลายแบบเพือ่ให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานครับ ดังนั้นผู้ที่กำลังคิดจะซื้อน้ำหอมฟีโรโมมาใช้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่ามันนั้นคือน้ำหอมกระตุ้นอารมณือย่างหนึ่งเท่านั้นเองหาใช่ยาเสน่ห์เล่ห์กลหรือน้ำมันพรายแบบที่เข้าใจกันแต่อย่างใดเพราะเจ้าน้ำหอมฟีโรโมนนั้นมันผลิตมาจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์แบบล้วนๆ เพียวๆ ไม่มีขั้นตอนทางไสยศาสตร์และความเชื่อโบราณมาเจือปนดังนั้นคุณสมบัติของมในจึงเป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์ที่พึงเป็นไปได้ทุกประการครับ

 

Leave Comments

RELATED ARTICLE